VỀ KỲ THI NÂNG ĐAI, ĐỔI ĐAI CẤP QUỐC GIA KHU VỰC II TẠI QUẢNG NAM

VỀ KỲ THI NÂNG ĐAI, ĐỔI ĐAI CẤP QUỐC GIA KHU VỰC II TẠI QUẢNG NAM

 •   29/03/2019 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 486
 •   Phản hồi: 0

Kính gửi các Liên đoàn, Hội Võ thuật cổ truyền các tỉnh, thành phố toàn quốc

Ban tổ chức đi thực địa chuẩn bị cho Giải

VÕ CỔ TRUYỀN QUẢNG NAM: Điều lệ Giải tranh cup "Bà Thu Bồn" lần thứ I, năm 2019 (Sửa đổi)

 •   27/02/2019 08:36:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 1

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

 •   21/12/2018 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4

THÔNG BÁO SỐ 12

THÔNG BÁO SỐ 12

 •   21/12/2018 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0

THÔNG BÁO
V/v Đánh giá, kiểm điểm, xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào
Võ thuật cổ truyền năm 2018


Các tin khác